ETT KÖP SOM KOMMER ATT TJÄNA GENERATIONER

Det finns ett mycket brett spektrum av olika material i marknaden för kök ytor,  badrums ytor, kakelgolv och väggar, trappor och fönsterbänkar. Om det är viktigt att hitta den mest hållbara lösningen, rekommenderar experter att välja naturlig sten, t. ex. marmor, kvarts eller granit. Vid första anblicken kan det verka dyrt och alltför exklusiv, men när man tänker på lång sikt, kommer högkvalitets köksytor eller badrums ytor i natursten definitivt att löna sig.

De viktigaste egenskaperna hos natursten är dess höga livslängd och motståndskraft mot mekaniska skador och miljöpåverkan. Detta kan säkerställas genom att titta på de gamla byggnaderna, som i loppet av många århundraden har bevarats i nästan oförändrad form. Likaså är det med inredning i natursten: ytor i kök och badrum av natursten är mycket svåra att skada, de påverkas inte av kemikalier eller vassa föremål. Faktum är att de flesta knivar är mycket mjukare än ytor av marmor eller granit i köket.

Dessvärre, är det annorlunda med artificiell sten. Ofta innehåller de ingen sten – de är artificiella sammanslagningar som kostar naturligtvis mindre för tillverkaren och är billigare, men deras kvalitet är långt ifrån perfekt. Riktig nog, fördelen är att kunna skapa dessa material i olika former utan synliga sömmar och skarvar. Men samtidigt har ytan av kök eller badrum lägre ytresistans jämfört med natursten: material är mjuka och kan deformeras även på grund av olika temperaturer. Om på ytor utförda i marmor, kvarts eller granit i kök kan man utan problem placera heta grytor eller bakplåtar som har just tagits ut från ugnen, är det annorlunda med artificiella ytor – de är inte värmetåliga. Även diskbänk kan förstöras irreparabelt på grund av att hälla altför varm vätska i den. Detsamma gäller knivar och andra vassa föremål, för att inte nämna det att kött hammare som tappas på ytan oavsiktligt kan göra sprickor. Förresten, om du är osäker, är det möjligt att be leverantören om ett litet varuprov i natursten innan du köper. Den kan du prova att repa eller påverka på annat sätt. Handlare av högkvalitets material kommer troligen inte att ha några invändningar mot ett sådant försök.