DSC_0145

Sten är ett säkert, hållbart och naturligt byggmaterial som har varit känt i tusentals år.

Det är ingen tillfällighet att de mest kända egyptiska pyramiderna och andra antikens stenhus även står idag. I senare tider blev inte bara fort och palats byggda av sten, men också olika bostäder för inflytelserika personer, vilket understryker både deras roll som ägare, såväl som makt och inflytande. Däremot nu för tiden bedömer moderna arkitekter och designer sten som alltmer värdefullt material för konstruktion och dekoration med väsentlig betydelse på grund av dess skönhet, elegans, smakfullhet och användbarhet.

Pris från 60€/m2

PROJEKT AV FASADSTEN UTFÖRDA AV SALASTONE

En annan orsak för användningen av sten i byggfasader är dess energieffektivitet. Moderna fasader i natursten är vanligtvis ventilerade. Det är en säker och praktisk metod: först utförs byggnadsisolering, därefter byggs det en stenbeklädnad fasad. Dessutom kan sten inte bara användas för att bygga nya byggnader, men också för att renovera befintliga. Således är fasadsten och socklar av “Salastone” lämpliga för nästan alla projekt i den privata, offentliga eller kommersiella byggnation. Med hänsyn till att sten som material har hög prestige och livslängd, kan den bedömas som en viktig investering i framtiden, vilket ökar värdet på fastigheten och kräver ingen speciell återställande eller reparation efter tid.

“Salastone” erbjuder stenfasader av hög kvalitet i granit, stenfasader i marmor av olika färger, hållbara stenfasader i naturligt skiffer och travertin, såväl som andra material. Stenen levereras från världens bästa gruvområde och blir mästerligt behandlad med olika metoder: polering, slipning, borsting, flaming, finsliping eller sandblästring.

TILLGÄNGLIGA MATERIAL FÖR STENFASADER