akmens fasade (3)

Attraktiva färger, hög kvalitet och lång livslängd är egenskaper på grund av vilka sten har igen återfått sin plats och blir i ett stadigt större utsträckning använt i fasader. Fasader i sten kan inte bli omoderna. Stenfasad är en investering för livet. Den ser vackert, aktningsvärd och respekterad ut.

“Salastone” genomförar stenfasader i granit, marmor, travertin, skiffer och andra naturmaterial. Hittills har företaget utförd sten fasader av kluvet naturlig skiffer ”Graphite Black”, fasader av matterade marmor ”Bianco Perlino”, fasader av kluvet travertin ”Classico”, stenfasader av granit ”G623”, såväl som andra material. Dessutom är stenen inte bara monterade på fasader, men levereras också från produktionsställen och bearbetas.

Stenfasader kännetecknas av deras höga livslängd och det faktum att de påverkas inte av vatten och våra klimatspecifika väderförhållanden: under normala omständigheter håller de sin form och påverkas inte av yttre faktorer. Dessutom är de lämpliga för praktiskt taget alla typer av byggnader: både nya och renoverade, både höga bostadshus och privata hem, kontor och offentliga byggnader. Förresten är väl genomtänkta och väl byggde stenfasader också mer energieffektiva i jämförelse med, till exempel, glasfasader. Det är ingen tillfällighet att experter är eniga om att Frankfurt-operan tornet är den bästa kontorsbyggnaden i hela Tyskland, och en av de viktigaste orsakerna till denna igenkänning är precist den spektakulära och energieffektiva stenfasaden.