Naturlig skiffer är lera massor som deponeras i havets djup, och senare blir till sten på grund av tryck och värme från bergmassor. Resultaten kristalliseras, något som började att utvecklas före cirka 400 miljoner år. Följaktligen är det helt naturligt och hälsosamt material.


PROV AV NATURLIG SKIFFER

Naturlig skiffer kallas ofta lerskiffersten eller eternit. Detta ord kommer från latin och bokstavligen översatt betyder “evigt”. En sådan beteckning är inte resultatet utan grund, eftersom tak och fasader av naturlig skiffer tjänar för många generationer – normalt lever detta material från 200 upp till 250 år. Det är ingen tillfällighet att redan under 15 och 16-talen täckte man med detta material viktiga byggnader som slott, palats och andra. Sådan livslängd betyder också lägre kostnader då man betänker priset på materialets livslängd. Det är också anmärkningsvärt att skiffer kan absorbera och returnera till atmosfären en stor mängd fukt, som nästan helt eliminerar oönskad kondensation.

Annan nyttig fördel vid naturlig skiffer är dess flexibilitet. Följaktligen kan detta material sättas i nästan alla formen av tak, på ett sådant sätt kan de mest spännande projekt av arkitekter, designer och ingenjörer realiseras. Även om naturlig skiffer kännetecknas av en mörkgrå färg, är det också tillgänglig i andra färger och toner. Därför passar väl genomtänkta  skiffer fasader och tak bra i både eleganta historiska och djärva moderna byggnader – det är ett tidlöst material.

Specialister från “Salastone” levererar, bearbetar och monterar naturlig skiffer importerad från Italien och Indien.

PROJEKT I NATURLIG SKIFFER UTFÖRDA AV SALASTONE