“Salastone” erbjuder ett komplett sortiment och cykel av stenbehandling: från leverans till behandling och montering. Cirka 100 olika typer av material är ständigt tillgängliga i fabriken; av dessa producerar vi följande: köksbord och köksbänkskivor och badromsytor i sten, bardiskar i sten,trappor i sten, fönsterbrädan i sten, portaler för eldstäder, stenfontäner, gatsten, stenplattor, pelare av sten, stenstolpar, gravstenar, kantsten för gravar såväl som andra naturstensprodukter.