Natursten är den äldsta byggmaterialet, och även i dag har man mycket stor spridning av en mängd artificiella material, är naturlig sten fortfarande erkänt och ofta använd. Detta är också förståeligt, eftersom sten uppfyller alla krav, kan motstå höga belastningar, svåra väderförhållanden och värme, vilket är nödvändigt vid en nödsituation, t. ex. brand.

Pris från 45€/m2

PROJEKT AV MURNINGSARBETEN UTFÖRDA AV SALASTONE

I olika delar av världen finns det en mängd olika användnings traditioner av murverk och sten. Dessa kan i dag framgångsrikt kombineras, samtidigt som hänsyn tas de lokala förutsättningarna och de mest lämpliga metoder. Även om arbeten med torr kalksten, gatsten eller riven sten är relativt enkla, är det bara kvalificerad personal som kan utföra murarbeten i granit. Granit som är avsedd för murarbeten är olik i storlek och form, så det att skapa en grundlig och visuellt vacker vägg är mycket svårt. I vilket fall som helst är stenarbeten, exakt som för många hundra år sedan, fortfarande i huvudsak handarbete och kräver därför både kunskap och viss erfarenhet.

“Salastone” utförer murarbeten i granit, marmor, travertin, naturliga skiffer, klippblock, dolomit och andra material. Klippblock används vanligen i husgrunder, stödmurar och massiva betongkonstruktioner. Naturligtvis är användning av murverk i natursten inte begränsat till bara byggnasväggarna, men också en mängd andra föremål: trädgårdsstängsel och stenmur till lanternor; för eldstäder, ugnar och spisar; stentrappor, rökerier och skorstenar, samt diskar för trädgårdsbaren eller utekök.

TILLGÄNGLIGA MATERIAL AV NATURSTEN