Privātuma politika

Privātuma politika interneta vietnei www.pilsakmens.lv

 1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “Pilsakmens” (turpmāk saukts arī – “Datu pārzinis”), Reģ. Nr.: LV40103373486, Zemeņu iela 13, Salaspils, LV – 2169 iegūs, apstrādās un glabās personas datus, ko iegūs no klientiem un personām, kas apmeklēs interneta mājaslapu www.pilsakmens.lv .
 2. Mēs iegūstam, apstrādājam un glabājam tādus personas datus, ko Jūs brīvprātīgi mums sniedzat, tiešā saziņā ar mums un aizpildot mājaslapā saziņas sadaļu “Sazinies ar mums”.
 3. Izmantojot sadaļu “Sazinies ar mums”, Jūs piekrītat, ka šajā sadaļā sniegtā personas datu informācija tiek izmantota un glabāta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Sazinoties ar mums, jūs norāda savu vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruni un citu papildus informāciju, ko Jūs vēlaties sniegt.
 4. Sazinoties ar mums tiešā veidā un veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat, ka mēs iegūstam, apstrādājam un glabājam šādus darījuma datus:
 • iegādātais akmens un ar to saistītā apstrādes un montāžas informācija
 • piegādes adrese
 • maksājuma informācija un tā sagatavošanai nepieciešamie personas dati

5. Mēs iegūtos datus izmantojam un glabājam:

 • saziņai ar Jums, lai sniegtu Jums interesējošo informāciju un pakalpojumus,
 • efektīvi nodrošinātu klientu atbalsta pakalpojumus,
 • apstrādātu Jūsu pasūtījumu un sagatavotu tam nepieciešamos dokumentus,
 • nosūtītu Jums ziņojums, ja Jūs esat piekrituši šādus saņemt,
 • saskaņā ar juridisku pienākumu datus glabāt, piemēram, ar Grāmatvedības likumu,
 • veiktu iekšēju ikgadēju uzņēmuma rādītāju analīzi un uzskaiti.

6. Mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu iegūtos personas datus.

7. Jūsu personas datus mēs uzglabājam tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Personas datu apstrādātāji, kuriem ir pieeja Jūsu sniegtajiem personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un aizsargātu tos no neatļautas un ļaunprātīgas izmantošanas. 

8. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem:

 • piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to, kāpēc un kā Jūsu dati tiek apstrādāti, kā arī pieprasīt Jūsu datu kopiju elektroniskā formātā un tos nodot citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”);
 • pieprasīt labot neprecīzus, nepareizus vai nepilnīgus personas datus;
 • atsaukt savu iepriekš sniegtu piekrišanu personas datu apstrādei un dzēst savus datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
 • citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas varat atrast, apmeklējot datu aizsardzībai veltīto ES mājaslapu

9. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

10. Datu pārzinis patur tiesības veikt izmaiņas vai papildināt Privātuma politiku bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā Privātuma politikas sadaļā.